Aktualności

oddział na Pszczelnej 35 - BOHATER TYGODNIA

Bohater Tygodnia - projekt edukacyjny

Drodzy rodzice,

Rozpoczynamy kilkumiesięczny projekt edukacyjny "Bohater Tygodnia", który ma na celu m.in. głębsze poznanie każdego dziecka w grupie,  jego zainteresowań i rodziny, obdarzenie szczególną uwagą każdego
z przedszkolaków osobno, tworzenie postaw prospołecznych (dzieci uczą się szanować ludzi i ich zwyczaje, zainteresowania, uczą się dzielenia zabawkami, obdarzania uwagą drugiego człowieka) oraz zintegrowanie środowiska rodzinnego i przedszkola. Wdrażany projekt przyczyni się do wzmocnienia pozytywnej samooceny dzieci, pokazując wszystkim dzieciom z grupy, że są ważne, że chcemy wysłuchać z uwagą tego,
co je interesuje, skupiając się na ich umiejętnościach, sukcesach,
mocnych stronach. 

Pod koniec każdego tygodnia tj. w piątek będziemy losować jedno dziecko,
które zostanie Bohaterem Tygodnia. Bohater zabierze tego dnia specjalną teczkę, w której znajdują się materiały do przygotowania wspólnie z dzieckiem
w domu (ozdobienie odznaki, przygotowanie zdjęć, narysowanie ulubionej potrawy, koloru, narysowanie zwierzątka itp. - instrukcja znajduje się w teczce). W poniedziałek bohater przynosi wypełnioną teczkę. Przedszkolak ten przez cały następny tydzień  (od poniedziałku do piątku) pełni rolę bohatera tygodnia.

Bohater tygodnia ma specjalne przywileje:

Noszenie własnoręcznie ozdobionej odznaki, informującej o tym, że jest "Bohaterem tygodnia".

Własny kącik "Bohatera tygodnia", w którym umieszcza np. zdjęcie swoje
i swojej rodziny, rysunki, które przygotował w teczce, albumy ze zdjęciami, ulubione książki, zabawki, może przynieść film (bajkę), który będziemy oglądać, grę, to czym się interesuje.

Jest dyżurnym pociągu - zawsze stoi w pierwszej parze,

Jest dyżurnym zegara - informuje o czasie na kolejne aktywności dnia, pomaga w czynnościach organizacyjnych.

Cieszy się swobodą przynoszenia do przedszkola zabawek, które umieszcza na specjalnie przygotowanej półce dla bohatera tygodnia (zwracamy tutaj uwagę na to, że tymi zabawkami bohater tygodnia dzieli się z innymi dziećmi jednakże, każde dziecko chcąc sie bawić zabawkami bohatera, musi zapytać o pozwolenie właściciela).

Może zaprosić do przedszkola w 1 dzień, ustalony uprzednio
z wychowawcą, swojego rodzica bądź innego członka rodziny, którzy będą mogli opowiedzieć o bohaterze tygodnia, swojej pracy/hobby zorganizować dzieciom ciekawe zabawy związane ze swoim zawodem, przeczytać wybraną książeczkę lub zaproponować wspólne ćwiczenia, zabawy plastyczne.

Jeśli chce, podczas zajęć ma miejsce obok nauczyciela.

Jest "prawą ręką" nauczyciela podczas całego tygodnia (pomocnikiem).