RADA RODZICÓW

Oddział: ul. Kacza 34a - w placówce działa Rada Rodziców wybrana podczas zebrania z rodzicami
w dniu 11 września 2017 r.

1. Edyta Fras
2. Małgorzata Knap
3. Katarzyna Piasecka

 

Oddział: ul. Pszczelna 35 - w placówce działa Rada Rodziców wybrana podczas zebrania z rodzicami
w dniu 30 stycznia 2018 r.

1. Małgorzata Wesołkin
2. Paulina Pawlik
3. Monika Schanz

4. Martyna WiltosRada Rodziców działa według uchwalonego regulaminu