RADA RODZICÓW

Oddział: ul. Kacza 34a - w placówce działa Rada Rodziców wybrana podczas zebrania z rodzicami
w dniu 11 września 2017 r.

1. Edyta Fras
2. Małgorzata Knap
3. Katarzyna Piasecka

 

Oddział: ul. Pszczelna 35 - w placówce działa Rada Rodziców wybrana podczas zebrania z rodzicami
w dniu 12 września 2017 r.

1. Anna Kochanowska
2. Paulina Pawlik
3. Monika Schanz
Rada Rodziców działa według uchwalonego regulaminu.