Porządek dnia:

6.30 – 9.00     Schodzenie się dzieci. ( ul. Kacza - godz. 7.00 - 9.00 )                                                                             Zabawy swobodne w kącikach zainteresowań. Pomoc
w   przygotowaniu do zajęć. Ćwiczenia poranne lub zabawy ruchowe.

8.15 – 8.30     Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

8.30 – 9.00     Śniadanie

9.00 – 10.00   Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową. Zajęcia
i zabawy edukacyjne, zajęcia umuzykalniające, zajęcia dodatkowe. Zajęcia edukacyjne organizowane przez nauczyciela wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwojowych. Realizacja autorskich projektów edukacyjnych, obserwacje przyrodnicze. 

10.15 – 10.30 Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do II śniadania

10.30 – 10.45  II Śniadanie

10.45 – 12.15 Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową - ciąg dalszy. Zabawy i sportowe, zestawy ćwiczeń gimnastycznych, zabawy organizowane
i swobodne na świeżym powietrzu. Spacery i wycieczki,

12.15 – 12.30  Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do obiadu

12.30 – 13.00  Obiad

13.00 – 14.00 Leżakowanie w grupie 2,5 - 3 latka. Dzieci nie leżakujące – ciche zabawy zorganizowane, czytanie książeczek itp. Dzieci w grupach od 3,5 do 6 lat nie leżakują, po obiedzie korzystają z odpoczynku.

13.30 - 14.15 Spokojne zabawy zorganizowane.

14.15 – 14.30  Czynności samoobsługowe i higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.

14.30 – 14.40  Podwieczorek

14.40 – 16.30  Pobyt na  świeżym powietrzu. Zabawy w ogrodzie przedszkolnym, spacery lub zabawy zorganizowane i dowolne. Indywidualna praca stymulacyjna i korekcyjno-kompensacyjna.

16.30 – 17.00  Zabawy wynikające z zainteresowań dzieci, gry i zabawy stolikowe.

Rozchodzenie się dzieci.