ZAJĘCIA DODATKOWE

rytmika - 1 x w tygodniu
j.angielski - 2 x w tygodniu

oraz
zajęcia plastyczne/manualne z elementami ceramiki

zajęcia umuzykalniające