Krótko o naszym przedszkolu

Przedszkole Publiczne OGRÓDEK jest instytucją oświatową, wychowawczo-dydaktyczną i opiekuńczą, realizującą zadania zawarte w Statucie placówki. Nasze Przedszkole zapewnia dzieciom warunki do wszechstronnego rozwoju.

Swoją ofertę edukacyjną dopasowujemy do indywidualnych predyspozycji każdego dziecka, pozwalając mu poszerzać swoje umiejętności i zdolności. Wychowawcy dbają o harmonijny rozwój każdego dziecka, diagnozując jego uzdolnienia, a następnie rozwijając je podczas zajęć.

portfolio_6