Pracownicy przedszkola
Kadra zarządzająca, nauczyciele i personel pomocniczy

Organ prowadzący (właściciel) – Dyrektor Zarządzający – Bogusław Gofroń
Kieruje działalnością Przedszkola OGRÓDEK. Współpracuje z instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę przedszkola. Reprezentuje placówkę na zewnątrz. Dba o obsługę finansową i gospodarczą.

Dyrektor ds. nadzoru pedagogicznego – Donata Duda
Hospituje zajęcia prowadzone przez nauczycieli. Czuwa nad prawidłową realizacją programu wychowawczo – dydaktycznego przedszkola, obserwuje zajęcia we wszystkich grupach wiekowych, wspiera nauczycieli w budowaniu warsztatu pracy, konsultuje i pomaga nauczycielom w rozwiązywaniu spraw bieżących, wspiera ich swoją wiedzą i doświadczeniem a także monitoruje postępy edukacyjne dzieci

Wicedyrektor ds. Administracyjnych – Małgorzata Tomaszewska
Kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje placówkę na zewnątrz. Współpracuje z rodzicami, dba o pozytywny wizerunek oraz wysoki poziom pracy przedszkola. Dyrektor kieruje polityką kadrową przedszkola. Jest odpowiedzialny za rekrutację oraz obsługę administracyjną przedszkola, a przede wszystkim dba o zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w przedszkolu.

KADRA PEDAGOGICZNA:
"Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje - przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil." Janusz Korczak.

- oddział, ulica Pszczelna:
Joanna Atamańczuk
Katarzyna Kukiełczak
Anna Grzesica
Gabriela Radwańska

- oddział, ulica Kacza:
Agnieszka Oraczewska
Aleksandra Szota
Katarzyna Król


inni pracownicy:

Halina Wesołkin - kierownik oddziału na ulicy Kaczej
Małgorzata Wesołkin - pomoc nauczyciela

Danuta Zborowska – pracownik gospodarczy
Ewa Murdza – pracownik gospodarczy