WITAMY
NA STRONIE


Przedszkola Publicznego
Ogródek w Krakowie

Przedszkole
Jesteśmy małym, kameralnym przedszkolem nastawionym na zindywidualizowaną opiekę i wszechstronny, harmonijny rozwój dzieci.
Zespół Przedszkola OGRÓDEK tworzą osoby młode, wysoko wykształcone, kreatywne, pełne pasji i optymizmu.
Galeria
W galerii zobaczysz jak wyglądają nasze zajęcia i zabawy. Zobacz nasze zdjęcia z aktualnych wydarzeń.

Witamy w Przedszkolu Publicznym
Ogródek w Krakowie

Przedszkole Publiczne OGRÓDEK w Krakowie - to wszechstronny rozwój, samodzielność i kreatywność naszych dzieci.

„Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się - ze wszystkich sił - tego, czego pragnie” - Paulo Coelho, Piąta góra.

portfolio_6
Informacje

Przedszkole dysponuje wolnymi miejscami na rok oświatowy 2019/2020 dla dzieci 3 i 4 letnich. ZAPRASZAMY!!! Składanie wniosków do końca kwietnia 2019 r.

portfolio_6


Dlaczego Ogródek?

  • Jesteśmy małym, kameralnym przedszkolem nastawionym na zindywidualizowaną opiekę i wszechstronny, harmonijny rozwój dzieci.
  • Naszym celem jest zapewnienie dzieciom warunków pobytu jak najbardziej zbliżonych do warunków domowych.
  • OGRÓDEK wspomaga indywidualny rozwój dziecka i ukierunkowuje je w oparciu o jego wrodzony potencjał. Kształtuje i rozwija otwartość dziecka wobec siebie i innych ludzi, uczy zgodnego współdziałania z rówieśnikami.
  • W naszej placówce dbamy o psychofizyczny, społeczny i emocjonalny rozwój dziecka, jaki jest niezbędny do podjęcia nauki w szkole.
  • Istotny jest dla nas kontakt z rodzicami, z którymi przedszkole współdziała głównie w sprawach opieki oraz wymiany informacji dotyczących funkcjonowania i zdrowia dziecka.

W naszym przedszkolu zapewniamy każdemu dziecku:

  • radosne dzieciństwo:bezpiecznie, zdrowo, atrakcyjnie spędzony czas, specjalistyczny nadzór nad prawidłowym rozwojem, budzenie i rozwijanie talentów, beztroską zabawę wśród rówieśników.
  • edukację: nabywanie samodzielności, nowe umiejętności, utrwalenie pozytywnych wzorców, dobre przygotowanie do dalszego etapu edukacji.